“ทีเคซี”ผนึก 4 หน่วยงานลุยโมเดลรถไฟฟ้าไร้คนขับ

นำร่องโมเดลรถไร้คนขับต้นแบบเพื่อทดสอบการนำเอาระบบสื่อสารภายใต้โครงข่าย 5G มาใช้งานระหว่างรถบัสไฟฟ้ามาใช้ร่วมบนท้องถนน

นายปิยะ จิราภาพงศา รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเคซี เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือ เอ็มโอยู กับ 4 หน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ว่า เอ็มโอยูในครั้งนี้ มีทั้งสถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำที่มีความสำคัญระดับประเทศและมีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบหุ่นยนต์ และยานยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ หรือ รถไร้คนขับ และผู้ผลิตรถโดยสาร EV ได้ตัดสินใจที่จะมาช่วยกันทั้งในด้านการวิจัย และความร่วมมือกันเพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านรถไร้คนขับให้เป็นรูปธรรมในประเทศไทยของเรา

“สำหรับทีเคซีนั้นนอกจากเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง รถไฟฟ้าไร้คนขับ ระบบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เทคโนโลยี C-V2X หรือ Cellular Vehicle-to-Everything ภายใต้เทคโนโลยี 5G จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบยานยนต์ไร้คนขับ ให้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย สร้างความสะดวกสบาย และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และแก่ผู้โดยสาร รวมถึงผู้สัญจรอื่นบนท้องถนนร่วมกัน ทีเคซีซึ่งอยู่ในแวดงวงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร จะนำความเชี่ยวชาญที่มีมาดำเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือนี้” นายปิยะ กล่าว

เทคโนโลยี

โดยการร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นโครงการแรก ๆ ของประเทศในการพัฒนารถไร้คนขับ และเชื่อว่ารถไฟฟ้าไร้คนขับ จะมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความร่วมมือนี้จะนำมาสู่การพัฒนาร่วมกันและต่อยอดได้ในอนาคต

เป้าหมายเพื่อสร้างรถที่ช่วยลดอุบัติเหตุ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างเศรษฐกิจของประเทศซึ่งความร่วมมือในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกฝ่ายจะได้แบ่งปันองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนบุคลากร ในการดำเนินโครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติร่วมกัน เพื่อพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในฐานะสถาบันการศึกษาจะได้สร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้รองรับอุตสาหกรรมนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยี 5G อนาคตยานยนต์ไร้คนขับ” จากโครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบร่วมกับการสื่อสารด้วยโมบายแอปพลิเคชั่นระหว่างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับกับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถานที่ มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง สื่อสารร่วมกับโมบายแอปพลิเคชันระหว่างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับกับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 5G ในเขตโบราณสถาน เพื่อศึกษาทดลองการใช้งานรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบที่วิ่งร่วมกับรถทั่วไปในท้องถนนจริง

ซึ่งจะเป็นการศึกษาข้อมูลทางกายภาพในเขตพื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลทางเทคนิค ข้อจำกัด และปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการควบคุมรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับได้ เพื่อทดสอบการนำเอาระบบสื่อสารภายใต้โครงข่าย 5G มาใช้งานระหว่างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับกับระบบอื่นๆ โดยคาดว่าจะเริ่มทดสอบใช้งานได้ในช่วงปลายปีนี้ แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> เตรียมพบกับ OPPO BAND 2 สมาร์ตแบนด์ดีไซน์สวยทันสมัย